دبیرستان دوره اول دکتر هشترودی

آشنایی مختصری با زنده یاد دکتر محسن هشترودی
منوی جدید ناهاراردیبهشت
ساعات ملاقات اولیا با دبیران

مناسبت ها

شرایط بورسیه مستمر ویژه دانش آموزان ممتاز


ادامه ...
شرایط بورسیه مستمر ویژه دانش آموزان ممتاز

اخبار

مقالات

مهارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر